Gebyrtakster for GLP-området

Ifølge bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor, §. 16 stk. 2 offentliggør Miljøstyrelsen årligt de nye takster for GLP området her på hjemmesiden.

GLP står for God LaboratoriePraksis (GLP), og henviser til de procedurer og forhold, hvorunder laboratorieforsøg planlægges, udføres, overvåges, registreres, rapporteres og arkiveres.

Miljøstyrelsen har en samarbejdsaftale med Den Danske Akkrediteringsfond, forkortet til DANAK, om at udføre registrering og inspektion af laboratoriers GLP-virksomhed.

DANAK er berettiget til gebyrer til dækning af alle omkostninger relateret til GLP-registrering og GLP-inspektion. De nedenstående gebyrtakster følger det senest offentliggjorte pris- og lønindeks i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. 

Gebyrtakster for GLP-området

2022 takst kr.

Opregning

2023 takst kr.

Lovhjemmel

Sagsbehandlergebyr GLP-inspektør pr. time

1.098,57 

1,039 

       1.141,41        

BEK nr 1389 af 25/11/2015

Sagsbehandlingsgebyr for tekniske eksperter pr. time

889,66 

1,039 

          924,29          

BEK nr 1389 af 25/11/2015

1 ekspertiseområde

7.558,58 

1,039 

       7.853,36 

BEK nr 1389 af 25/11/2015

2 ekspertiseområder

12.791,60 

1,039 

      13.290,47 

BEK nr 1389 af 25/11/2015

3 ekspertiseområder

17.443,73 

1,039 

      18.124,04 

BEK nr 1389 af 25/11/2015

Herefter pr. yderligere ekspertiseområde

3.488,33 

1,039 

       3.624,37 

BEK nr 1389 af 25/11/2015

Transport

1.395,13 

1,039 

       1.449,54 

BEK nr 1389 af 25/11/2015