Faktaark: Flygtige organiske forbindelser (VOC) i maling og lak til brug i bygninger

Produkter, der skal bruges til al overfladebehandling af bygninger og fastmonterede dele af bygninger, skal overholde grænseværdier for VOC, og produkterne skal være mærket med VOC indhold, produktkategori og VOC grænseværdier.

VOC er skadeligt for miljø 

Reglerne er lavet for at beskytte miljøet. VOC danner sammen med NOx forbindelser fra f.eks. biludstødning såkaldt smog, der kan give plante- og materialeskader. Under visse betingelser kan koncentrationen blive så høj, at det kan give luftvejslidelser hos mennesker. VOC er også medvirkende til at nedbryde jordens ozonlag ved fotokemiske reaktioner i stratosfæren.

Produkter til overfladebehandling, lakering og slutbehandling er omfattet af reglerne

Bekendtgørelsen gælder for produkter til overfladebehandling af bygninger og fastmonterede dele af bygninger og omfatter både produkter til indendørs og udendørs brug. Reglerne omfatter kun produkter, der efter tørring eller hærdning danner en film eller hinde.

Det er ikke tilladt at importere, sælge og anvende produkter i EU, der ikke overholder reglerne.

VOC-grænseværdier gældende fra den 1. januar 2010

Bygningsmaling og lak er inddelt i 12 kategorier med separate grænseværdier for vandbaserede og opløsningsmiddelbaserede produkter.

Grænseværdierne gælder også for produkter der anvendes industrielt. Virksomheder, der arbejder med overfladebehandling af emner til fastmontering i bygninger, er derfor omfattet af reglerne. Der er dog undtagelse fra reglerne ved industriel anvendelse af maling- og lak-produkter.

Grænseværdierne gælder også for produkter der anvendes industrielt. Virksomheder, der arbejder med overfladebehandling af emner til autoreparationslakering, er derfor omfattet af reglerne. Der er dog undtagelse fra reglerne ved industriel anvendelse af produkter til autoreparationslakering.

Grænseværdierne som er gældende pr. 1. januar 2010

Produkt Kategori

Bygningsmaling og lak

Vandbaserede produkter

Opløsningsmiddel baserede produkter

a

Mat vægmaling til inden- og udendørs brug (glans < 25@60°)

30 g/liter

30 g/liter

b

Blank vægmaling til inden- og udendørs brug (glans > 25@60°)

100 g/liter

100 g/liter

c

Udendørs maling til murværk

40 g/liter

430 g/liter

d

Maling til Træ og Metal
Indendørs og udendørs

130 g/liter

300 g/liter

e

Træbeskyttelse og lak til træ til indendørs og udendørs brug

130 g/liter

400 g/liter

f

Træbeskyttelse der danner minimal film til indendørs og udendørs brug

130 g/liter

700 g/liter

g

Primer

30 g/liter

350 g/liter

h

Hæftegrund

30 g/liter

750 g/liter

i

Enkomponent specialmaling

140 g/liter

500 g/liter

j

Tokomponent specialmaling

140 g/liter

500 g/liter

k

Flerfarvede malinger

100 g/liter

100 g/liter

l

Effektmaling

200 g/liter

200 g/liter

Produkter der skal blandes eller fortyndes, før de er klar til brug skal overholde VOC-grænsen i den brugsklare blanding, f.eks.  skal både base og hærder til tokomponente produkter mærkes med VOC i den brugsklare opløsning ifølge blandingsvejledning på produktet. Både faste, tykt- og tyndtflydende produkter og sprøjtemaling er omfattet.

Eksempler på produkttyper i de enkelte kategorier:

Kategori a:  Maling til væg og loft med glans under 25
Malinger til overflader inde og ude, dog ikke til træ og metal. Kategori a omfatter bl.a. acrylplastmaling og alkydmaling, kridering og vævfyldning, strukturmaling, vådrumsmaling og limfarve.

Kategori b:  Maling til væg og loft med glans over 25
De samme malingstyper som kategori a, blot med glansgrad>25,   bl.a. panelmaling, acrylplastmaling og alkydmaling, vådrumsmaling og strukturmaling.

Kategori c:  Udendørs maling til murværk, mursten og puds
Kategorien omfatter alle murmalinger bl.a.; silikat-, olieemulsions- og silikone-maling, cement-maling, acrylplastmaling, murmaling, hæftegrunder, silikatgrunder, strukturmaling.

Kategori d:  Maling til træ, metal og plast indendørs og udendørs
Bl.a. acrylplast- og alkyd-maling og -emalje, acrylplast- og alkyd-grundere og mellemmalinger, linoliemaling, tag- og sokkel-maling, hammerlak, urethanalkyd-lak og –maling, hæftegrunder og universal grunder.

Kategori e:  Lak og træbeskyttelse til inden og udendørs brug
Bl.a. dækkende, halvdækkende og transparent træbeskyttelse, acryllak, alkyd-grunder, -lak og–træbeskyttelse, bådlak, interiørlak og urethanalkydlak.

Kategori f:  Træbeskyttelse der danner minimal film (<5 μm)
Bl.a. træbeskyttelse og træolie, vandig træolie, grundingsmidler og grundingsolier mod råd og svamp, både pigmenterede og transparente.

Kategori g:  Primere til træ, vægge og lofter
Bl.a. isoleringsgrunder, vådrumsgrunder, spærre- og stopgrunder, forseglingslak, knastlak og shellak hvis de bruges til forsegling.

Kategori h:  Hæftegrundere til stabilisering og imprægnering
Bl.a. grundingsolie, grunderingsmidler mod råd og svamp, hæftegrunder, dybdegrunder, imprægneringsgrunder, forankringsgrunder, microdispers, plastgrunder, silikatgrunder, vådrumsgrunder, limfarve og silikone-grunder.

Kategori i:  En-komponente malinger med specialeffekt
Bl.a. alkydgrundmaling, varme- og vejr-bestandig aluminiumsmaling, metalmaling, magnetmaling, primere til reaktive metaller, brandbeskyttende maling og lak, rusthindrende maling og lak, rusthindrende plastgrundmaling, overfladebehandlingsmidler til gulve, grundingsolie til trægulve, trægulvolie, træplejeolie, plast-gulvmaling, urethanalkyd-gulvmaling, parket lak.

Kategori j:  To-komponente malinger
Bl.a. epoxygulvlak og epoxygulvmaling, polyurethanlak, tokomponent gulv-lak og -maling, tokomponent rustbeskyttelse.

Kategori k:  Flerfarvet overfladebehandlingsmiddel
Bl.a. flerfarvet vægmaling og anden flerfarvet maling, maling og lak der giver flerfarvet virkning ved første påføring.

Kategori L:  Effektmaling
Bl.a. effektlak, effektlasur og andre effektmalinger. Maling og lak der behandles med forskelligt værktøj under tørringen for at opnå æstetisk effekt.

Mærkning

Mærkningen af produkterne skal indeholde information om:

  • Produktkategori og VOC-grænseværdier.
    Produktkategori angives med to bogstaver - det første refererer til bilag A (bygningsbrug), det andet til produktkategori i bilaget. VOC grænseværdierne angives for kategorien i 2010.
  • VOC indhold i produktet i g/liter

Mærkningen kan eksempelvis være:

EU grænseværdi for dette produkt (kat A/b):100 g VOC/l (2010)

Dette produkt indeholder max. 90 g VOC/l

Informationerne skal fremgå af etiketten i klar tekst, og mærkningen skal være synlig for forbrugeren. Miljøstyrelsen anbefaler at mærkningen placeres tæt på men ikke inde i selve faremærkningsfeltet.

Producenter, importører, forhandlere og brugere er ansvarlige

De enkelte producenter, importører, forhandlere og brugere skal sikre sig, at produkter ikke overskrider de maksimale grænseværdier for VOC, og at produkterne er mærket. De professionelle brugere skal sikre sig, at de kun anvender mærkede produkter.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med at reglerne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at produktet skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Hvis man overtræder reglerne, kan man risikere bøde eller fængsel i indtil to år.

Dispensationsmulighed for historiske bygninger

Miljøstyrelsen kan give dispensation, hvis der er et særligt behov i forbindelse med istandsættelse af bevaringsværdige bygninger af speciel kulturel værdi.

Mere viden

Du kan se de danske regler i sin helhed på Retsinformations hjemmeside: 
Bekendtgørelse nr. 1001 af 27. juni 2018 om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering.  

De danske regler er baseret på:
EU-direktiv 2004/42/EF af 21. april 2004 om begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser fra anvendelsen af organiske opløsningsmidler i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering.