Nanomaterialer og forbrugerisici

Rapporterne på denne side beskæftiger sig med, hvor og hvordan forbrugere kan blive udsat for nanomaterialer og med de mulige risici ved det. Generelt vurderes risici ved, at man ser på, hvor farligt kemikaliet er sammenholdt med, hvor meget af et kemikalie man udsættes for.

Optagelse

Et centralt emne i risikovurderingen af nanomaterialer er, i hvilken grad nanomaterialers iboende egenskaber gør det muligt at optage dem i kroppen.

"Bedre styr på nano"-indsatsen har undersøgt emnet nærmere i forhold til, hvordan nanomaterialer kan optages i kroppen efter indtagelse gennem munden eller ved hudkontakt. Resultaterne formidles i disse rapporter:

Farer, eksponering og risici

En række projekter har set på specifikke farer, eksponering og mulige risici forbundet med udvalgte nanomaterialer og produktgrupper:

Et enkelt projekt har udarbejdet en mere generel og tværgående vurdering af forbrugereksponering, farer og risici. Resultaterne fra dette projekt er formidlet i følgende rapporter:

Siden er opdateret 20. december 2020