Anvendelse og kilder til udslip af nanomaterialer

Flere af indsatsens projekter har beskæftiget sig med, hvor nanomaterialer anvendes, og hvor de kan frigives.

Forbrugerprodukter

Forbrugerprodukter med nanomaterialer kan forårsage, at forbrugere bliver eksponeret for nanomaterialer, og det kan potentielt indebære en risiko. Derfor har flere projekter undersøgt, hvilke produkter det drejer sig om.

Rapporterne nedenfor har fokus på specifikke nanomaterialer eller produktgrupper:

Andre projekter har haft et bredere fokus:

Derudover blev det danske nanoproduktregister etableret som et middel til at forbedre overblikket over, hvor nanomaterialer benyttes og frigives fra forbrugerprodukter.

Kilder til udslip

Nanomaterialer kan potentielt frigives fra forbrugerprodukter. Dette indebærer, at forbrugere kan blive eksponeret for nanomaterialer, og potentielt kan det også medføre udslip til miljøet. Udslip af nanomaterialer til miljøet kan også ske, når industrien benytter nanomaterialer som hjælpestof, eller når nanomaterialer indgår i de produkter, som produceres.

Rapporterne nedenfor har kortlagt mulige kilder til udslip til det danske miljø:

Affald

Et enkelt projekt har kortlagt eksisterende viden om, hvad der sker med nanomaterialer i affaldsfasen, eksempelvis i forhold til mængder, opførsel og udslip.

Miljøteknologiske nanoprodukter

Endelig har ét projekt skabt et overblik over, hvor nanomaterialers specifikke egenskaber benyttes i miljøteknologier.

Siden er opdateret 20. december 2020