Særligt om nanomaterialer

Markedsfører man kosmetiske produkter, der indeholder ingredienser på nanoform, er der en række forhold, som man skal være opmærksom på.

Hvis et kosmetisk produkt indeholder en ingrediens, der er på nanoform, skal der foretages en særlig anmeldelse, og ingrediensen skal på produktets mærkning deklareres med navn efterfulgt af "(nano)". I  sikkerhedsvurderingen af produktet, skal betydningen af partikelstørrelsen af ingredienserne vurderes. 

Definition 

Definitionen på nanomaterialer i kosmetikforordningen (nr. 1223/2009) lyder: "Nanomateriale; et uopløseligt eller biopersistent og bevidst fremstillet materiale med en eller flere eksterne dimensioner eller en intern struktur i størrelsesordenen 1-100 nm" (artikel. 2, stk. 1, litra k).

Denne definition tager imidlertid ikke højde for størrelsesfordelingen af partiklerne og er svær at anvende i praksis. Derfor har man nedsat en  nano-arbejdsgruppe , der skal udarbejde en ny definition af nanomaterialer under hensyntagen til øvrige eksisterende definitioner. Kommissionen henviser indtil videre til, at man støtter sig til Kommissionens  generelle anbefaling om definition af nanomaterialer.

Sikkerhed

I sikkerhedsvurderingen skal partikelstørrelsen af en ingrediens og dennes betydning for sikkerheden vurderes. EU’s videnskabelige komite for Forbrugersikkerhed har udgivet en opinion, der vejleder om  sikkerhedsvurdering af nanomaterialer i kosmetik.

Mere information