Eksportcertifikater til biocider og pesticider

Her kan du anmode Miljøstyrelsen om et eksportcertifikat til biocidholdige produkter eller sprøjtemidler, der allerede er godkendt til markedsføring i Danmark

Hvad er et eksportcertifikat?

En række lande eller importører i andre lande ønsker dokumentation for, at danske bekæmpelsesmidler, der ønskes solgt til disse lande, opfylder de krav, der stilles til et godkendt bekæmpelsesmiddel i Danmark. Miljøstyrelsen udsteder derfor eksportcertifikater, der er en bekræftelse fra Miljøstyrelsen på, at produktet er godkendt i Danmark.

Anmod om eksportcertifikat

Ifølge kemikalielovens § 51a kan der udstedes eksportcertifikater til godkendte biocidholdige produkter og godkendte sprøjtemidler.

Lande, produktet skal eksporteres til

Når du ansøger om et eksportcertifikat, skal det anføres, hvilke lande du som virksomhed ønsker at eksportere produkterne til. Det er ikke muligt at få udstedt eksportcertifikater til EU-lande samt Norge, Island eller Liechtenstein. Det er kun ved eksport af produkter til lande uden for EØS-samarbejdet, at der er mulighed for at få udstedt et eksportcertifikat.

Priser og betaling

Der udstedes ét certifikat til hvert land, som produktet ønskes eksporteret til. Udstedelsen er gebyrbelagt og koster 500 kr. første gang og 100 kr. per efterfølgende land. Udstedelsen foretages inden for fire uger efter at ansøger har sørget for indbetaling, og inden for to hverdage hvis der er betalt dobbeltgebyr.

Betalingen for certifikaterne kan ske på to forskellige måder.

 1.        Faktura
  Miljøstyrelsen kan udstede en faktura. Ønsker du at få en faktura tilsendt, kan det ske ved, at du sender os en mail på adressen Obfuscated Email eller et brev til vores hovedadresse og beder os sende en faktura.
 2.        Bankoverførsel
  Din virksomhed kan lave en bankoverførsel til følgende bankkonto:
  Danske Bank
  Registreringsnr. 0216
  Konto nr. 4069037917
  SWIFT  Code DABADKKK
  IBAN DK 4702164069037917

Husk at når der betales via bankoverførsel, så er det vigtigt, at du gør tydeligt opmærksom på, at det drejer sig om eksportcertifikat for pesticider og biocider.

Oplysningerne sendes til: Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, eller som e-mail til: Obfuscated Email.

Verificering hos Udenrigsministeriet

Eksportcertifikatet eller -erklæringen kan mod et gebyr blive verificeret af Udenrigsministeriets Legaliseringskontor. Dette skal din virksomhed selv sørge for. En verificering af eksportcertifikatet bekræfter alene, at en fotokopi er en tro kopi af det originale dokument, herunder at underskriften på certifikatet er ægte.  Gå videre til Udenrigsministeriet