Hvordan sikrer jeg mig, at min leverandør overholder reglerne?

God leverandørstyring kan være med til at sikre, at der ikke bliver solgt legetøj, der pga. kemikalier er sundhedsskadeligt for børn, eller som udgør risiko for, at børn fx bliver kvalt i smådele eller snore. Den sikrer også, at samarbejdet omkring tilbagekaldelse af legetøjet forløber effektivt, hvis der findes alvorlige risici forbundet med et legetøjsprodukt, der allerede er solgt til forbrugerne.

Derfor er det vigtigt, at du stiller krav til din leverandør. I boksen nedenfor finder du forslag til, hvilke spørgsmål du kan stille din leverandør. Listen er ikke komplet og den vil variere fra legetøjsprodukt til legetøjsprodukt og fra situation til situation. Men den giver nogle idéer til, hvad der kan være godt at have fokus på – uanset om du er importør eller distributør – og uanset om legetøjet er produceret i et EU-land eller i et land udenfor EU.

10 spørgsmål til din leverandør

 1. Overholder legetøjet sikkerhedskravene i EU’s legetøjsdirektiv, og hvilke procedurer og systemer findes for at sikre det? Overensstemmelseserklæringen skal udleveres.

 2. Er der udarbejdet teknisk dokumentation for legetøjet? Og kan jeg få en skriftlig bekræftelse på, at fabrikanten kan fremsende dokumentationen til myndighederne?

 3. Overholder legetøjet EU's grundlæggende kemikalielovgivning REACH og anden relevant lovgivning – og hvordan kan leverandøren dokumentere det?

 4. Overholder legetøjet kravene til de danske særregler for kemikalier? Fx for ftalater og PCP.
   
 5. Indeholder legetøjet stoffer, der er nævnt på REACH kandidatlisten – og følger den nødvendige information om stoffets navn og sikker brug med?

 6. Hvilke procedurer er der til at sikre, at legetøjet ikke bliver skadet under fragt og eventuel oplagring?

 7. Hvilken aldersgruppe er legetøjet vurderet at passe til? Er legetøjet sikkert for denne aldersgruppe?

 8. Hvilke procedurer og systemer har fabrikanten (og importøren) for at sikre, at legetøjet er mærket korrekt med CE-mærke, identifikation, navn og adresse samt advarselsmærkninger?
   
 9. Hvad er konsekvensen, hvis jeg modtager urigtige oplysninger, eller hvis legetøjet viser sig ikke at leve op til reglerne på det danske marked?

 10. Hvordan er jeg stillet, hvis det bliver nødvendigt at tilbagekalde eller tilbagetrække legetøj fra markedet – både økonomisk og praktisk ift. opbevaring af legetøjet?