Dyk ned i vandmiljøet

Miljøstyrelsen har produceret kortfilm, som på under 2 minutter gør dig klogere på vandmiljøet.

Dyk ned i dit lokale vandmiljø

Ved du, hvordan det står til med miljøet i dit lokale vandløb, sø eller fjord? Eller hvordan grundvandet har det, der hvor du bor?

Se videoen nedenfor og find ud af, hvordan du får svaret.

Miljøstyrelsen har produceret en video, som på under 2 minutter viser, hvordan du kan finde kort og data for specifikke vandløb, søer, kystvande og grundvandsforekomster samt se, hvilken målestation, data kommer fra.

Fakta om vandområdeplaner

Med vandområdeplanerne overvåges tilstanden i det danske vandmiljø – og resultaterne er tilgængelige for alle. Vandområdeplanerne består blandt andet af en masse kort, der viser vandløb, søer, kystvande og grundvandsforekomster – og deres tilstand og miljømål. Kortene viser desuden hvilke indsatser, der skal gennemføres i de enkelte vandområder for at opnå god tilstand. Vandmiljøets tilstand vurderes på baggrund af en stor mængde data, som også er offentligt tilgængelige. Der er løbende gennemført faglige projekter i samarbejde med forskningsinstitutioner, universiteter og konsulenter for at sikre, at vandområdeplanerne bygger på et solidt fagligt grundlag.

Se også

Små ændringer i din hverdag med stor betydning for vandmiljøet

Vidste du, at mange hverdagsaktiviteter kan være en kilde til udledning af miljøfarlige stoffer til vandmiljøet? Heldigvis kan du gøre meget for at minimere den skadelige påvirkning.

Danske vandløb, søer, kystvande og grundvand indeholder miljøfarlige stoffer, som kan skade mennesker og natur. Stofferne stammer fra mange forskellige kilder og kan i nogle tilfælde forblive i miljøet i mange år. Nogle af de miljøfarlige stoffer kan komme fra helt almindelige hverdagsaktiviteter som bilvask, brug af træbeskyttelse eller bortskaffelse af rester af medicin.

Se i videoen nedenfor, hvordan du med tre simple råd kan minimere risikoen for, at skadelige stoffer fra din hverdag ender i vandmiljøet.