Vandmiljø

Vandrammedirektivets udmøntning i nationale vandplaner, nationale regler og strategier skal sikre et sundt og godt miljø i vandløb, søer, fjorde og hav

Nyheder om vandmiljø