Risikovirksomheder

Når industrien fremstiller, opbevarer eller bruger store mængder af giftige, brandfarlige eller eksplosionsfarlige stoffer, er der eksempler på, at det kan føre til store uheld med alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø i og udenfor virksomheden.

Firemen , Firefighters 1.jpg

Miljøstyrelsen har, i samarbejde med de myndigheder der i fællesskab administerer reglerne, der skal forhindre og mindske effekten af større uheld, udarbejdet en risikohåndbog . Risikohåndbogen henvender sig til virksomheder, myndigheder og borgere der vil vide mere om, hvordan arbejdet med at vurdere risikovirksomheder udføres og hvem der deltager i det. 

Gå til Risikohåndbogen