Miljøstyrelsens vejledende udtalelser

Hvis der er tvivl om, hvordan miljølovgivningen skal fortolkes, kan Miljøstyrelsen udtale sig vejledende. Følgende er eksempler på vejledende udtalelser, som kan have en generel interesse.


Orienteringsskrivelse vedrørende brugerbetalingsbekendtgørelsen

Orienteringsskrivelse udsendt af Miljøstyrelsen den 14. juni 2011 til alle kommuner vedrørende opkrævning efter brugerbetalingsbekendtgørelsen ved myndighedens eget tidsforbrug, brug af ekstern konsulentbistand, og specifikation af afregning.

Samtidig redegøres også kort for, hvornår myndigheden kan anvende ekstern konsulentbistand samt de grundlæggende betingelser, herunder at myndigheden ikke kan dispensere fra reglerne.

Orienteringsskrivelsen kan læses her


Sondringen mellem myndighedsopgaver og driftsopgaver

Svar til KL af 24. november 2006 om sondringen mellem myndighedsopgaver og driftsopgaver.

KL har i høringssvar af 11. august 2006 til L 40 om bl.a. ophævelse af adgang til at overføre myndighedsopgaver til kommunale fællesskaber bedt om afklaring af, hvilke opgaver kommunerne fremover selv skal løfte og hvilke de kan overlade til andre med udgangspunkt i nogle eksempler.

Se den vejledende udtalelse her

 

Spørgsmål om brugerbetaling

Obfuscated Email