BREF-dagen

Tirsdag den 6. november 2018 åbner Miljøstyrelsen igen dørene til den årlige konference, BREF-dagen.

Det er mere end fem år siden, at direktivet om industrielle emissioner i EU trådte i kraft, og både virksomheder og myndigheder har nu høstet erfaringer. Der begynder at komme flere virksomheder, som har været gennem hele rejsen fra BREF- forberedelsen til den dag, hvor de færdige BAT-konklusioner er udmøntet i miljøgodkendelser.


Det betyder også andre samarbejdspartnere, som f.eks. den finansielle sektor, der investerer i virksomhederne, snart begynder at kunne mærke, hvad mere ensartede miljøkrav i EU betyder.
På konferencen hører vi en række virksomheders erfaringer med de forskellige faser i BREF-rejsen, og Miljøstyrelsens bedste råd til de enkelte faser, ligesom vi har inviteret en aktør fra den finansielle sektor til at give deres besyv på værdien af arbejdet med BREF.

BREF-dagen er for virksomheder, myndigheder, rådgivere, brancheforeninger og NGO’ere.

Dagen bliver indledt med en prolog som et tilbud til deltagere, der har behov for en kort introduktion til begreberne og hovedtrækkene i revisionen af BREF-dokumenter. Der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål, søge gode råd og debattere – og ikke mindst mulighed for at mødes på tværs af myndigheder, interesseorganisationer og virksomheder.

Sted

Eigtveds Pakhus
Strandgade 25 G
1448 København K

Program

Dagen begynder med en prolog kl- 09.00-10.00, rettet mod deltagere, for hvem BREF og BAT er nyt. Det officielle program begynder kl. 10.00. Programmet bliver løbende opdateret. Den nyeste version kan læses her.

Se program, konklusioner og præsentationer fra de tidligere BREF-dage i boksen til højre.

Tilmelding

Deltagelse i BREF-dagen er gratis, men tilmelding er nødvendig. Tilmeld dig her. Sidste frist for tilmelding er fredag d. 26. oktober 2018.