Miljømærkerne Blomsten og Svanen

Miljømærkerne Blomsten og Svanen er et frivilligt supplement til miljøreglerne for virksomheder.

Blomsten og Svanen er de to eneste officielt anerkendte miljømærker i Danmark. Når et produkt er mærket med Blomsten eller Svanen er det en garanti for, at det opfylder skrappe miljøkrav, tager hensyn til den menneskelige sundhed og er af god kvalitet.  

Kravene for produkter mærket med Blomsten eller Svanen laves ud fra en vurdering af varegruppens miljøbelastning fra vugge-til-grav. Det vil sige, at miljøbelastningen bliver vurderet i hvert led af produktionen fra råstofferne udvindes og til varerne kasseres. Således sætter miljømærkerne f.eks. grænser for produkters vand- og energiforbrug, farlige kemikalier skal om muligt erstattes, der sættes krav til mængde og type af emballering og affald skal genanvendes og minimeres.

Kravene til mærkningsordningerne revideres løbende for at sikre, at Blomsten og Svanen repræsenterer overlæggeren på området og sætter standarder, der er højere end den almindelige lovgivning.

Miljømærkede produkter på hylderne

Blomsten og Svanen findes udbredt på gængse produkter som tøj, vaske- og rengøringsmidler, sæbe, shampoo, opvaskemidler og maling. I de senere år er interessen for også at mærke elektroniske produkter steget, og flere fjernsyn, computere, batterier og energisparepærer kan nu også fås miljømærket.

Men det er ikke kun gængse produkter, der kan miljømærkes. En lang række serviceydelser som hotelovernatning, camping, restauranter, bilvaskehaller, trykning af en tryksag, tøjrens og vask findes også som miljømærkede. Endelig blev Danmarks første miljømærkede butik indviet i 2010.

Oversigt over blomst- og svanemærkede produktgrupper

Fordele for virksomheder

Et miljømærke dokumenterer, at et produkt lever op til særlige miljøkrav. For producenter og handlende er miljømærker derfor et stærkt instrument til markedsføring af miljøtilpassede varer. Både over for den almindelige forbruger og den professionelle kunde. 

Miljømærker kan også være med til at styrke en virksomheds omdømme både i forhold til kunder og medarbejdere. Samtidig kan der være økonomiske gevinster ved at planlægge sin produktion ud fra miljømærkekrav, f.eks. besparelser på el og vand.

Det er frivilligt for producenter, om de vil miljømærke deres produkter. Men målet er renere miljø og større sundhed, og der er fordele for alle.

Bliv klogere på, hvordan man ansøger om et miljømærke

Hvorfor to mærker?

Blomsten og Svanen er ikke to konkurrerende mærker, men derimod to sider af samme sag. Den største forskel mellem Blomsten og Svanen er, at de udspringer af to forskellige instanser og dækker forskellige markeder.

Mål og miljøkrav er stort set ens. Der er dog en del praktiske hensyn, som gør at de to mærker fortsat lever side om side. For eksempel er der stadig flere produktgrupper, der kan mærkes med Svanen end med Blomsten.

Er du producent af et produkt, som både kan få Blomsten og Svanen, kan det være en god ide at vælge mærke efter, om du sælger mest til Europa eller Norden. Det er også en god idé at undersøge, hvilket mærke forbrugerne på de pågældende markeder kender mest til.

Hvem står bag Svanen og Blomsten?

Miljømærkning Danmark behandler ansøgninger fra danske virksomheder, der ønsker Blomsten eller Svanen på deres produkt. Miljømærkning Danmark er også med til at opstille kriterier, som miljømærkede produkter skal leve op til.

Miljømærkenævnet består af repræsentanter fra handels-, industri-, miljø- og forbrugerorganisationer samt Miljøstyrelsen og andre myndighederne. Nævnet fastlægger det danske mandat, når kriterier for Svanen skal forhandles.

Miljøstyrelsen er medlem af den EU-komité, som træffer beslutning om kriterier for blomsten inden Kommissionens endelige afgørelse. Miljøstyrelsen giver desuden tilskud til Miljømærkning Danmark og er med til at markedsføre miljømærkerne overfor forbrugerne.

Miljømærker

logo for blomsten og svanen

Blomsten og Svanen
Læs mere om miljømærkerne, Blomsten og Svanen, på Miljømærkning Danmarks hjemmeside www.ecolabel.dk