Om DMA - Digital Miljøadministration

Godkendelses- og tilsynsmyndighederne skal via den fælles platform Digital Miljøadministration (DMA) afgive og offentliggøre oplysninger om de virksomheder, som de er myndighed for. Her er oplysningerne tilgængelige for både myndigheder, borgere og virksomheder.

Digital Miljøadministration (DMA) har siden 1. maj 2016 samlet og stillet data til rådighed for alle, som gerne vil have adgang til miljø- og tilsynsdata på virksomheds- og husdyrområdet. DMA indeholder bl.a. oplysninger om tilsyn, godkendelser og eventuelle håndhævelser.

Hurtig og nem adgang til miljøoplysninger

På DMA kan borgere og interesseorganisationer hurtigt og nemt søge oplysninger om virksomheder i udvalgte områder. Man kan også følge med i, hvilke miljøgodkendelser myndighederne har givet, hvad der er ført tilsyn med, og om virksomhederne har fået påbud.

For borgerne kan det fx være relevant at se, hvilke forurenende virksomheder der ligger i nærheden af deres bopæl, mens interesseorganisationer kan have gavn af at kunne abonnere på afgørelser for bestemte virksomhedstyper.

En mere ensartet sagsbehandling af virksomhederne

Med DMA har myndighederne én indgang til virksomhedsdata. Det giver bedre overblik over data, mulighed for at benchmarke på tværs af myndighedsskel, og så er det mere enkelt end tidligere at indberette oplysninger til Miljøstyrelsen.

Myndighederne kan let finde oplysninger om andre virksomheder af samme type, når de skal udarbejde miljøgodkendelser eller miljørisikoscore virksomheder, og de kan også se andre myndigheders miljøtilsynsplaner. Den øgede tilgængelighed af data og videndeling mellem myndighederne kan være med til at give en hurtigere og mere ensartet sagsbehandling af virksomhederne. For virksomhederne giver DMA mere gennemsigtighed i den offentlige miljøadministration og et mere ensartet forvaltningsgrundlag.

Kan oplysninger undtages fra offentliggørelse?

Når myndighederne offentliggør oplysninger i DMA, skal de sikre, at det sker i overensstemmelse med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Der kan være tale om fortrolige oplysninger, herunder oplysninger om forretningsforhold m.v., hvor offentliggørelsen kan have væsentlig økonomisk skadevirkning for virksomheden. Myndigheden skal derfor på forhånd orientere virksomheden om, hvilke oplysninger som agtes offentliggjort. Hvis der er oplysninger, som virksomheden ikke ønsker offentliggjort, så afgør myndigheden, om ønsket kan imødekommes.

Læs mere om offentliggørelse af oplysninger:

Myndighedernes adgang

For at kunne tilgå DMA’s brugergrænseflade skal myndighedens lokale DMP-administrator, der typisk er tilknyttet den lokale IT-enhed, give sagsbehandlerne adgang til DMA via Danmarks Miljøportal (DMP). Når sagsbehandlerne har fået adgang til DMA, kan de se oplysninger, som er overført fra eget fagsystem, men de kan også oprette virksomheder og sager (afgørelser, tilsyn og håndhævelser m.v.) manuelt.

Vejledning i brug af DMA

På DMA er der vejledningstekster, som guider brugeren i at søge oplysninger og myndighederne i at afgive og offentliggøre oplysninger, mv.