Arrangementer

Teamet for import og eksport af affald holder løbende faglige arrangementer for vores interessenter.

Webinar

Miljøstyrelsen inviterer til webinarer i løbet året, der har til formål at vejlede interessenter gennem en anmeldelsesproces eller andre relevante emner i forhold til import og eksport af affald. 

Informationsdag

Miljøstyrelsen afholder også en informationsdag, hvor der holdes oplæg omhandlende forskellige emner indenfor import og eksport af affald. Arrangementet afholdes som udgangspunkt fysisk på Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C. Præsentationen fra informationsdagen den 2. maj 2024 kan hentes her.

Planlagte datoer for et næste arrangement vil blive publiceret på denne side. Du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet for import og eksport af affald, hvis du ønsker at blive orienteret når der afholdes informationsdag eller webinar igen.