Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening

Teknologipuljen administreres af Miljøstyrelsen.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med ordningen er afprøvning og udvikling af ny rensnings- og afværgeteknologier på jord- og grundvandsforureningsområdet for at skabe grundlag for at foretage mere effektive oprydninger af forurenede lokaliteter.

Teknologipuljen skal:

  • Anvendes til udvikling og dokumentation af teknologier, der kan anvendes under danske forhold og på typiske forureningskomponenter.
  • Anvendes til projekter, der definerer grænser for det teknisk mulige inden for blandt andet oprensningsniveauer, behandlingsteknologi, billiggørelse og dokumentation.
  • Sikre, at resultaterne fra de udførte projekter bliver tilgængelige for alle interesserede parter, herunder særligt de myndigheder som skal vurdere afværge eller oprydningsprojekter.

Hvad kan der søges tilskud til?

Der udarbejdes i begyndelsen af hvert år et program med oversigt over de projekter, der er igangsat under ordningen det foregående år og beskriver projektforslag for det aktuelle år.

Hvem kan søge tilskud?

Miljøstyrelsen igangsætter selv projekterne indenfor de beskrevne indsatsområder og projekterne igangsættes som oftest i samarbejde med regionerne.

Hvordan søges der tilskud?

Hvis man ønsker at søge tilskud, fremgår proceduren herfor af programmet for ordningen, som udgives i begyndelsen af hvert år. For yderligere information kan man kontakte Miljøstyrelsen Cirkulær Økonomi & Affald, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, tlf. 72 54 40 00, e-mail: