Frivillige tilbagetagningsordninger – bedre ressourceudnyttelse

For at fremme en bedre ressourceudnyttelse er der åbnet op for, at virksomheder kan etablere frivillige tilbagetagningsordninger for deres produkter og selv stå for affaldsbehandling og ressourceudnyttelse heraf.

Reglerne om frivillige tilbagetagningsordninger findes i affaldsbekendtgørelsens kapitel 8. Reglerne er trådt i kraft 1. maj 2014.

Hensigten er at give virksomhederne mulighed for at tage ansvar for egne produkter og emballage i hele livscyklussen og understøtte en cirkulær økonomi. Tanken er desuden at give virksomhederne incitament til en mere innovativ produkt- og emballageudvikling, der vil understøtte en helhedsorienteret tænkning. Tilbagetagningsordningerne kan medvirke til, at affaldsmængder flyttes fra et lavere niveau i affaldshierarkiet til et højere niveau.

Tilbage­tagningsordningerne skal anmeldes til Miljøstyrelsen. Du kan sende anmeldelsen og den relevante dokumentation til Obfuscated Email.

Hvis du er interesseret i at vide mere om ordningen:

Generelle krav til private tilbagetagningsordninger: Se affaldsbekendtgørelsens kapitel 8.

Etablerede ordninger

Etableringsdato:

01.09. 2014

Virksomhed der etablerer tilbagetagningsordningen:

NESPRESSO DANMARK, Fairway House, Arne Jacobsens Allé 7, 2300 København S

Kort beskrivelse af affaldet der er omfattet af tilbagetagningsordningen:

Nespresso Kaffekapsler lavet med aluminium.

Kort beskrivelse af indsamlingsmetode(r) (hvor kan brugeren aflevere affald omfattet af ordningen, er der særlige hensyn brugeren skal tage ved afleveringen o. lign.):

Forbrugeren kan aflevere kaffekapslerne i alle Nespresso Boutiques, herunder Pop-Up formater samt udvalgte forhandlere af Nespresso-maskiner som Elgiganten og Magasin. Herudover kan man også aflevere sine brugte kaffekapsler hos DAO, som har mere end 900 pakkeshops i Danmark. Hvis man ønsker at aflevere sine brugte kaffekapsler hos DAO, skal man blot have en Nespresso-genanvendelsespose, og påføre den en returkode, som kan genereres på Nespressos hjemmeside. Nespresso har også lanceret Fast and Green i København , som leverer din kaffeordre inden for tre timer med et cykelbud og samtidig tager de brugte kapsler med retur til genanvendelse.

Find dit nærmeste genanvendelsespunkt.

Er ordningen landsdækkende eller dækker den kun et begrænset antal kommuner:

Ordningen er landsdækkende.

Hvilken behandling underkastes affaldet efterfølgende:

Kaffe og aluminium separeres. Aluminium genanvendes som ny aluminium til forskellige formål – såsom bilmotorer, cykler, computere eller sodavandsdåser.

Kaffen anvendes til kompost.

Kontaktoplysninger / hjemmeside med yderligere oplysninger:

nespresso.dk

Etableringsdato:

08.04.2015

Virksomhed der etablerer tilbagetagningsordningen:

Premium Coffee Denmark ApS, Rygaards Alle 133, 2900 Hellerup

Kort beskrivelse af affaldet der er omfattet af tilbagetagningsordningen:

Nespresso erhvervskapsler der er lavet med aluminium

Kort beskrivelse af indsamlingsmetode(r) (hvor kan brugeren aflevere affald omfattet af ordningen, er der særlige hensyn brugeren skal tage ved afleveringen o. lign.):

Virksomheder, der bruger Nespresso kaffekapsler, kan genanvende kapslerne, enten via UPS eller ved direkte afhentning fra Stena Recycling Denmark. Disse kaffekapsler genanvendes på samme måde som vores øvrige kaffekapsler.

Er ordningen landsdækkende eller dækker den kun et begrænset antal kommuner:

Løsningen er landsdækkende.

Hvilken behandling underkastes affaldet efterfølgende:

Kaffe og aluminium separeres. Aluminium genanvendes som ny aluminium til forskellige formål – såsom bilmotorer, cykler, computere, sodavandsdåser eller nye kaffekapsler.

Kaffen anvendes til f.eks. kompost eller nyttiggøres ved energiudnyttelse som f.eks. biobrændstof til busser.

Kontaktoplysninger / hjemmeside med yderligere oplysninger:

nespresso.com/pro

Etableringsdato:

01.02.2022

Virksomhed der etablerer tilbagetagningsordningen:

Novo Nordisk A/S

Novo Allé 1

2880 Bagsværd

Telefonnummer: 44 44 88 88

CVR-nummer: 24 25 67 90

Kort beskrivelse af affaldet der er omfattet af tilbagetagningsordningen:

Novo Nordisk-injektionspenne af plastik, metal og glas.

Kort beskrivelse af indsamlingsmetode(r) (hvor kan brugeren aflevere affald omfattet af ordningen, er der særlige hensyn brugeren skal tage ved afleveringen o. lign.):

Brugerne kan aflevere brugte Novo Nordisk-injektionspenne på deres lokale apotek. Tilbageleveringen sker i en udleveret gennemsigtig plastpose, så indholdet kan inspiceres ved modtagelse.

Er ordningen landsdækkende eller dækker den kun et begrænset antal kommuner:

Ordningen er landsdækkende.

Hvilken behandling underkastes affaldet efterfølgende:

Pennene udsættes for en knusnings-, steriliserings- og sorteringsproces.

  • Glas genanvendes til råmaterialer.
  • Metal genanvendes til råmaterialer, dog forventes det ikke-magnetiske metal at blive nyttiggjort. Der arbejdes på, at det ikke-magnetiske metal kan blive genanvendt.
  • Plast genanvendes til råmaterialer i form af plastikpellets eller direkte til produktion af nye produkter udenom pelleteringsprocessen. 

Kontaktoplysninger / hjemmeside med yderligere oplysninger:

novonordisk.dk

Etableringsdato

(hvornår ordningen etableres)

Februar 2023

Virksomhed der etablerer ordningen:

Merck A/S

Kort beskrivelse af affaldet der er omfattet af tilbagetagningsordningen:

Merck fertilitets-penne bestående af plastik, glas og metal.

Kort beskrivelse af indsamlingsmetode(r) (hvor kan brugeren aflevere affald omfattet af ordningen, er der særlige hensyn brugeren skal tage ved afleveringen o. lign.):

Brugerne kan aflevere de brugte fertilitets-penne på det lokale apotek (Hvidovre Apotek i Hvidovre og Apotek Ørnen i Odense) og udvalgte fertilitetsklinikker i Danmark.

Tilbageleveringen sker ved at aflevere brugte fertilitetspenne i en til formålet hvid metalbeholder på apotek og/eller fertilitetsklinik.

Er ordningen landsdækkende eller dækker den kun et begrænset antal kommuner (oplys hvilke kommuner):

Ordningen omfatter følgende kommuner:

Hvidovre Kommune

Odense kommune

Københavns Kommune

Herlev Kommune

Skive Kommune

Køge kommune

Århus Kommune

Aalborg Kommune

Horsens Kommune

Hillerød Kommune

Fredericia Kommune

Ballerup Kommune

Herning Kommune

Gribskov Kommune

Hvilken behandling underkastes affaldet efterfølgende:

Affaldsbehandlingen vil gennemgå en proces, der indebærer knusning, dekontaminering, sterilisation og endelig sortering. Ambitionen er, at:

  1. Glas genanvendes til bl.a. glaspustere, som anvender det som råvarer.
  2. Metal genanvendes til metalsmeltere og bruges dermed som erstatning for nye råvarer.
  3. Plastik anvendes som erstatning for nye råvarer i produkter, der tillader recirkulerende materialer.

Kontaktoplysninger / hjemmeside med yderligere oplysninger:

Merck A/S

Vandtårnsvej 62 A. 5. sal A

2860 Søborg

TLF:35 25 35 50

E-mail: Obfuscated Email

www.merck.dk