Batterier og producentansvar

Batterier findes i elektriske produkter, men indgår også i mange produkter, hvor de kan overses. Fx postkort med musik, blinkende børnesko samt en række reklameartikler. Batterier kan indeholde farlige stoffer som kviksølv og cadmium, der ikke må slippe ud i vores miljø. Samtidig indeholder batterierne ressourcer, som skal genanvendes. Derfor er der indført producentansvar som stiller særlige krav til håndteringen af batterier.

Lovgivningen skelner mellem tre kategorier af batterier:

 • Bærbare batterier (kan være engangsbatterier eller genopladelige batterier, de såkaldte akkumulatorer)
 • Bil-batterier (blyakkumulatorer - anvendes som startbatteri til bilens forbrændingsmotor)
 • Industri-batterier (akkumulatorer - bemærk at fx elbiler og el-cykler benytter disse)

En uddybende definition af de enkelte kategorier kan læses på Dansk Producentansvarssystems hjemmeside.

Krav til dig som producent og importør af batterier

Fælles EU regler stiller skrappe krav til indhold af kemiske stoffer i batterier. B.la. er kviksølv blevet totalforbudt fra 2015, og cadmium og bly må kun anvendes i særlige tilfælde.

Producentansvarsreglerne medfører derudover en række forpligtelser for producenter og importører af batterier og produkter der indeholder batterier. Reglerne betyder bl.a., at du som producent eller importør skal indsamle og håndtere batterier svarende til de mængder, du markedsfører på det danske marked.

Reglerne kræver at du skal:

 • Mærke batterier ifølge regler herom med bl.a.piktogram  affaldsspand med kryds over  , samt kapacitetsmærkning på bærbare batterier og bilbatterier
 • Udarbejde salgs- og informationsmateriale
 • Gennemføre oplysningskampagner om indsamling af bærbare batterier
 • Registrere din virksomhed i producentregistret
 • Indberette markedsførte mængder bærbare batterier i Danmark per år til SKAT og betale til den kommunale indsamling af dem
 • Indberette markedsførte mængder bil- og industribatterier i Danmark per år til producentregisteret
 • Indberette indsamlede og behandlede mængder af bærbare batterier til producentregistret
 • Tilbagetage batterier ved enten ved selv at modtage dem eller ved at indgå aftale med andre om indsamling
 • Sikre miljøgodkendt affaldsbehandling af indsamlede batterier

  Kollektiver ordninger til indsamling og behandling af batterier

Du kan vælge at varetage producentansvarets krav selv eller du kan overlade dele af dine forpligtelser til en kollektiv ordning. En kollektiv ordning er en privat virksomhed, hvor du kan købe løsning af visse af de administrative og praktiske opgaver forbundet med producentansvaret.

Se oversigt over kollektive ordninger i Danmark

Få hjælp til registrering og indberetning i producentregistret

Dansk Producentansvarssystem (DPA-System) spiller en vigtig rolle i udmøntningen af EU’s regler om producentansvar i Danmark.

DPA-System varetager driften af det nationale producentregister, og de tildeler mængder brugte batterier indsamlet på kommunale indsamlingssteder til producenter og importører. Det er DPA som ved tvivl afgør, om virksomheder og produkter er omfattet af producentansvaret.

DPA-System kan vejlede, hvis du er i tvivl om, hvorvidt din virksomhed er omfattet af producentansvar. Endvidere vejleder DPA-System efter behov om registrering af virksomheden og korrekt indberetning af data til producentregistret.

Det koster et mindre beløb at blive registreret og indberette data. Hvis du er tilmeldt en kollektiv ordning vil betaling ofte ske via denne.

DPA-System’s hjemmeside om batterier

Ressourcestrategiens mål for batterier

I ressourcestrategien Danmark uden affald – Genanvend mere forbrænd mindre er der opsat et mål for indsamling af bærbare batterier. Målsætningen for 2018 er at indsamle 55 procent af de markedsførte batterier. Til sammenligning blev der i 2013 indsamlet 41 procent.