Fortegnelse fra 1988 over transformatorer og kondensatorer indeholdende PCB

Fortegnelse fra 1988 over transformatorer og kondensatorer indeholdende PCB.

Efter At-cirkulæreskrivelse nr. 14/1988.

Transformatorer

AEG
Se Trafo Union (TU)

Asea
Leverer transformatorer, men har ikke leveret enheder med PCB indhold til Danmark.

Otto Junker
Leverer induktions-smelteovnsanlæg. Højspændingstransformatorer for disse leveres normalt med oliefyldning, men kan i undtagelsestilfælde være leveret med PCB indhold.

Kraftwerk Union (KU)
Leverer transformatorer, men har ikke leveret enheder med PCB indhold til Danmark.

Siemens
Se Trafo Union (TU).

Thrige
Har tidligere leveret enkelte transformatorer med indhold af PCB, men ophørte med dette omkring 1956. Samtlige PCB-holdige transformatorer blev mærket med benævnelsen 'Clophen' på ekspansionsbeholderen.

Titan
Har ikke fabrikeret PCB-holdige transformatorer.

Trafo Union (TU)
Firmaet blev i 1969 dannet som en sammenlægning af Siemens og AEG's transformatorfremstilling i Vesttyskland.

Samtlige PCB-holdige transformatorer fra Siemens, AEG og TU er mærket med benævnelsen 'Clophen' eller 'Pyralene' på ekspansionsbeholderen.

Efter 1969 forekommer to fabrikater af transformatorer: AEG og Trafo Union (TU). Typebetegnelsen for de PCB-holdige vil være:

AEG: Bogstavet 'C' efterfulgt af et 3 eller 4 cifret nummer.

TU: Bogstaverne 'TC' efterfulgt af et 4 cifret nummer.

Kondensatorer

AEG
Har fra omkring 1956 leveret kondensatorer med indhold af PCB. Disse vil normalt være mærket med benævnelsen 'Clophen', og typebetegnelsen vil være 3CD, 4CD eller 5CD.

Asea eller Sieverts kabelværk
Har leveret kondensatorer med indhold af PCB.

En del af disse vil være mærket med benævnelsen 'Askarel', og typebetegnelsen vil være:

CRA 3

CHF 20

CRK 5

CLE 01

CHF 31

CRK 8

CLD 01

CHF 50

CRK 10

CLD 1

CHF 100

CRK 20

CLD 2

CHX

CRK 40

CLD 3

CVF 31

CRKS 5

CLD 4

CVFA 50

CRKS 8

CLD 5

CVFA 100

CRKS 10

CLFA 100

CVGA 50

CRKS 25

CLFL 100

CVGA 100

CRKS 40

CKTA 5

CVH

HMRV 25

CTDA 6

CR 50

HMRV 30

CTVA 6

CR 100

CRU

CHA 50

CRS 50

CUD

CHA 100

CRS 100

 

Bicc
Alle kondensatorer af mærket Bicc indeholder PCB.

Bosch
Kondensatorer af mærket Bosch indeholder ikke PCB.

Esta
Kondensatorer af mærket Esta indeholder ikke PCB.

Indukon
Indtil midten af 1970'erne er der leveret kondensatorer af mærket Indukon, der formentlig indeholder PCB.

Isokond
Har leveret kondensatorer med indhold af PCB. Disse vil være mærket med typebetegnelsen LKCA, LKCI eller LKPA.

LK
Samtlige kondensatorer leveret i perioden mellem 1960 og 1980 indeholder PCB.

Nokia
PCB-holdige kondensatorer, der er leveret fra NOKIA/Nordisk Brown Boveri, har typebetegnelserne:

De første 2 bogstaver:
AD, AY, ED, EY, HD, HY, RD, RY

og dernæst som 3. bogstav:
A, D, I, K, O, P, U, V

Generelt er lavspændingskondensatorer som er fabrikeret mellem 1960-76 (begge år incl.) samt højspændingskondensatorer i årene 1960-78 (begge år incl.) PCB-holdige. Fabrikationsåret kan identificeres på fabrikationsnummerets 2 første karakterer.

Nordfalk
Kondensatorer leveret i perioden 1959-1982 (begge år incl.) indeholder PCB. Kondensatorer fremstillet af Nordfalk har en fortløbende nummerering. Er tallet højere end ca. 19.500, men lavere end ca. 58.500, indeholder kondensatoren PCB. De nyere kondensatorer, med numre højere end 58.500, indeholder ikke PCB og bærer endvidere typebetegnelsen 'Dry'.

Otto Junker
Leverer induktionssmelteovnsanlæg. Kondensatorer leveret i perioden 1959-1979 kan indeholde PCB. Typebetegnelsen for de PCB-holdige vil begynde med bogstaverne: CP eller BZW eller C efterfulgt af A30, A40 eller A50.

Siemens
Har anvendt PCB siden 1954 under betegnelsen C1p30, C1p40 og P25.

Højspændingskondensatorer (over 1 KV) fremstillet i perioden 1954-1975 indeholder PCB.

Fabrikationsåret fremgår af fabrikationsnummeret, hvor de to første cifre efter betegnelsen D angiver fabrikationsåret.

Lavspændingskondensatorer (under 1 KV) med typebetegnelsen 4RA, Co eller Cd indeholder PCB. Kondensatorerne med PCB-indhold vil endvidere normalt være mærket med betegnelsen CpA30 eller CpA40.

Sievert
Se Asea.