Vejledning i klassificering af farligt affald

Miljøstyrelsens vejledning om farligt affald fra 2002 er ikke længere gældende. I stedet har Miljøstyrelsen i 2017 udsendt en ny vejledning, se nedenfor.

Se Vejledning i klassificering af farligt affald

Vejledningen opdateres løbende af Miljøstyrelsen, f.eks. i forbindelse med regelændringer.

Hjælpeværktøj  

I forbindelse med klassificering kan det være nyttigt at samle oplysningerne om stofkoncentrationer mv. i et regneark. Et sådan regneark kan hentes her . Hjælp til anvendelse af regnearket findes i regnearkets sidste fane.

Vejledning fra Kommissionen

EU-kommissionen har ligeledes fået udarbejdet en vejledning i klassificering af farligt affald. Indtil videre er der kun udarbejdet et udkast til en vejledning, men Kommissionen forventer i begyndelsen af 2017 at kunne udsende en endelig vejledning. Vejledningsudkastet findes her: Final report  (udkast)