Vejledning i klassificering af farligt affald

Miljøstyrelsens vejledning om farligt affald fra 2002 er ikke længere gældende. I stedet har Miljøstyrelsen i 2017 udsendt en ny vejledning, se nedenfor.

Se Vejledning i klassificering af farligt affald

Vejledningen opdateres løbende af Miljøstyrelsen, fx i forbindelse med regelændringer.

Hjælpeværktøj  

I forbindelse med klassificering kan det være nyttigt at samle oplysningerne om stofkoncentrationer mv. i et regneark. Hent et sådan regneark. Hjælp til anvendelse af regnearket findes i regnearkets sidste fane.

Vejledning fra Kommissionen

EU-kommissionen har udarbejdet en "Teknisk vejledning om klassificering af affald" (2018/C 124/01), som indeholder vejledning om definition og klassificering af farligt affald.