Amerikansk mink

Hvorfor er mink uønsket i naturen?

Minkens føde består primært af fisk, fugle små pattedyr, krebs og lignende. Minken er et effektivt rovdyr og kan have en betydelige negativ effekt på visse arter af fugle, særligt vandfugle, og små pattedyr, da minkene rydder reder for æg og afkom. 
Minken kan også muligvis udkonkurrere hjemmehørende rovdyr ved at reducere deres fødegrundlag.

Status for bekæmpelse

Minken er udbredt og etableret i hele Danmark, og det er ikke muligt helt at slippe af med den. Det vil dog gennem jagt og fældefangst være muligt at begrænse bestanden og lokalt holde områder fri for mink.

Læs mere om regulering af mink

En tidligere undersøgelse fra DMU viser at 4 ud af 5 mink i Danmark er dyr, der er undslupne fra minkfarme eller bevidst udsat i naturen. Det er ikke tilladt at udsætte dyr, der ikke naturligt forekommer vildtlevende i den danske natur med mindre man har fået en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §31.

Mink må reguleres hele året som skadevoldende vildt. Dette betyder, at mink kan skydes hele året under betingelse af, at bestemmelserne i Lov om jagt og vildtforvaltning overholdes. Regulering ved skydning kan således kun foretages af personer, der har gyldigt jagttegn.

Regulering i form af fældefangst er også tilladt, når det gælder mink. Der må kun benyttes fælder, som fanger dyret levende. Fældefangst må også foretages af personer uden jagttegn. Hvis man fanger en mink i en fælde på egen jord, er den i menneskelig varetægt og skal herefter aflives dyreværnsmæssigt forsvarligt. 

Al regulering, hvad enten det er i form af fældefangst eller med skydevåben, må kun finde sted på egen jord, eller hvor man har fået tilladelse til at foretage regulering.

Læs mere om reglerne for regulering

Naturstyrelsen har, som optakt til udarbejdelsen af forvaltningsplanen, i perioden 2007 - 2010 stået i spidsen for et minkprojekt, der blandt andet skulle være med til at klarlægge hvordan mink, der er sluppet ud i den danske natur bedst bekæmpes. 

Har du problemer med mink, vil du gerne hjælpe med at regulere den, eller har du forslag til minkprojekter, så kontakt din lokale enhed eller projektleder forstfuldmægtig Uffe Strandby fra Naturstyrelsen Vestjylland (E-mail: ufstr@nst.dk eller på telefon 72 54 35 22). Nogle enheder vil også have mulighed for at udlåne fælder til minkbekæmpelse.

Hvis du vil vide mere

Vaskebjørnens sort-hvide ansigt gør at den nemt kan forveksles med både grævling og mårhund. Men i modsætning til både grævling og mårhund er vaskebjørnens hale tværstribet og halen er derfor et godt kendetegn. Du kan se sammenligning af de tre rovdyr på billedet.