Bedste tilgængelige teknik (BAT)

EU-Kommissionen fastsætter, hvad der betragtes som BAT for de store virksomheder, herunder visse husdyrbrug.

BAT-kravene bliver i EU formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for ”BAT reference documents”. Kravene er fælles EU- krav, og du kan læse mere om BREF og BAT på Miljøstyrelsens Industriside.

I Danmark er BAT-kravene for husdyrbrug indarbejdet i selve husdyrreguleringen som et generelt beskyttelsesniveau. Det betyder bl.a., at der ikke findes en BAT tjekliste, som der gør for andre sektorer. I stedet er husdyrgodkendelse.dk tilpasset BAT-konklusionerne. Ansøger og kommune skal derfor ikke forholde sig til BREF-dokumenter eller BAT-konklusionerne for husdyrbrugene.

BAT-kravene er ikke et statisk miljøkrav, men udvikler sig i takt med at der kommer flere teknologier på markedet. I takt med at det bliver teknisk og økonomisk tilgængeligt for hele branchen, kan der komme strengere BAT-krav i bekendtgørelsen. Der findes mere vejledning om de nuværende BAT-krav i vejledningen til

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 13.