Boringer & Brønde

Miljøstyrelsen regulerer tekniske krav til udførelse af boringer, sløjfning af boringer og brønde og til uddannelse af de personer, der udfører arbejdet.