Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 190, januar 2023

Kortlægning og kontrol af forbrugerprodukter med nikkelfri belægning

09-01-2023

Miljøstyrelsen ønskede med dette projekt at undersøge anvendelsen og kvaliteten af nikkelbelægninger i forbrugerprodukter og samtidigt kontrollere, om produkter fra tre forskellige produktkategorier overholder gældende lovgivning om nikkelfrigivelse.

Formålet med dette projekt var at indsamle information om typer, anvendelse og holdbarhed af nikkelfrie belægninger på forbrugerprodukter beregnet til langvarig og direkte hudkontakt.Derudover blev der indkøbt i alt 63 produkter indenfor tre produktkategorier (ørestikkere, piercingsmykker og legetøj) til nærmere undersøgelse af nikkelindhold samt kontrol af nikkelfrigivelse. Produkterne blev købt både fra butikker eller webshops i Danmark, i EU og udenfor EU.

Undersøgelserne viste, at en stor del (86 %) af de indkøbte piercingsmykker indeholdt nikkel, mens andelen var lavere for ørestikkere (52 %). I legetøjskategorien synes brugen af nikkel også at være almindelig, da 54 % af de indkøbte produkter indeholdt nikkel. Kontrollen viste endvidere, at overtrædelser af gældende lovgivning stadig kan være et væsentligt problem, især for ørestikkere og andre piercingsmykker. Der blev fundet 8 ulovlige produkter blandt de 63 indkøbte produkter: 1 ud af 22 (5 %) legetøjsprodukter, 3 ud af 14 (21 %) kropspiercingsmykker og 4 ud af 27 (15%) ørestikkere. Hyppigheden af overtrædelser for produkter købt uden for EU var cirka dobbelt så stor som for produkter købt i Danmark.

Læs en kortfattet artikel, der opsummerer resultaterne fra undersøgelsen

Læs publikation