978-87-7038-442-1

REBAHS-Disinfection of antibiotic-resistant bacteria in hospital wastewater

07-10-2022

Spredningen af antibiotikatesisrente bakterier (ARB) i miljøet er stigende på grund af overdreven brug af antibiotika hos mennesker, dyr og planter

Hospitalsspildevand er den vigtigste punktkilde til multiresistente, patogene bakterier, som er meget uønskede i miljøet, og som samtidig udgør en arbejdsmiljørisiko for spildevandsarbejdere. Dette projekt har demonstreret, at desinfektion af spildevand med pereddikesyre er en lovende teknologi til elimination af udvalgte, hospitalsafledte ARB. Metoden virker som en ideel teknologi til nye centraliserede supersygehuse, der opføres i Danmark, og som tilsluttes ved direkte rørføring til renseanlæg. Samtidig er metoden anvendelig til at reducere ARB i hospitalsspildevand, der har kort kontakttid, før spildevandet blandes op i det eksisterende spildevandsnet.

Læs publikation