978-87-7038-437-7

Miljørigtigt vaskemiddel

07-10-2022

Projektet Miljørigtigt vaskemiddel har haft som mål at udvikle bæredygtige tensider med en effektivitet på højde med eller højere end de traditionelt anvendte tensider og samtidig eliminere dannelsen af 1,4-dioxane. 1,4-dioxane, der har CLP-klassificeringen ’karcinogen 2’, fremkommer i mindre mængde under fremstillingen af klassiske gængse tensider til vaskemidler.

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Nopa Nordic A/S, der er førende i levering af skræddersyede, grønne løsninger inden for vaskemidler og produkter til personlig pleje og rengøring, og det faglige center Produkt og Materialekemi på Teknologisk Institut, der er specialiseret i udvikling af mere bæredygtige løsninger inden for kemiske produkter og processer.

Projektet har udviklet et miljøvenligt tensid, hvis vaskeevne er på højde med eksisterende tensider, ved at anvende reststrømme og nedbrydelige, kemiske grupper såsom simple sukre. Sidstnævnte har elimineret brugen af ethoxylater, hvorfra 1,4-dioxane dannes. Det udviklede tensid vil under fremstillingen have et CO2-forbrug, der er halveret i sammenligning med nuværende anvendte tensider. Fokus for projektet har været at udvikle et tensid med en fremstillingsmetode, der er let at skalere op, og det er lykkedes ved at udfordre den måde, hvorpå tensider almindeligvis sammensættes i vaskemiddelbranchen. Næste skridt er en videre optimering og endelig opskalering af fremstillingen af tensidet.

Læs publikation