Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 55, 2022

Teknologiprogram for jord- og grundvands-forurening 2022

24-03-2022
Jord

I dette Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening gives en oversigt over de projekter, der planlægges igangsat i år. Der planlægges igangsat både feltprojekter og udredningsprojekter. Bevillingen for i år er 6,0 mio. kr.

Læs publikation