Miljøprojekt nr. 2199, 2022

Kortlægning af forsyning af PVC i Danmark, 2021

Del af PVC indsatsen 2018-21.

31-05-2022

Rapporten præsenterer resultaterne af en opdateret kortlægning af forsyningen af PVC i Danmark.

Som led i den politiske aftale om en ny Fælles Kemiindsats 2018-2021 afsatte Folketinget i alt 4 mio. kr. til en indsats målrettet PVC. Indsatsen har omfattet en detaljeret kortlægning af brugen af PVC i Danmark i 2017 og en række initiativer med henblik på at begrænse brugen af PVC inden for udvalgte anvendelsesområder.

Denne rapport præsenterer resultaterne af en opdateret kortlægning af forsyningen af PVC i Danmark. Formålet med kortlægningen var at belyse udviklingen i forsyningen af PVC i perioden fra den foregående kortlægning til i dag og diskutere, hvilke faktorer der har haft betydning for udviklingen i forsyningen af PVC for de enkelte varegrupper, med fokus på varegrupper omfattet af PVC-loven og varegrupper, hvor der er størst tonnage.

Se en kortfattet projektartikel, der opsummerer undersøgelsens resultater

Læs publikation