Clopyralid i dansk honning og pollen fra vinterraps

06-05-2022

I 2017 fandt man for første gang clopyralid i dansk honning. Clopyralid er et aktivstof, der indgår i en række ukrudtsmidler (f.eks. Matrigon 72 SG, reg. nr. 64-74 og Galera reg. nr. 64-71), som kan anvendes i vinterraps og vårraps til bekæmpelse af ukrudt fra kurvblomstfamilien. Der er på EU plan sat en maksimal grænseværdi (kaldet MRL; Maximum Residue Level) for hvor stor en rest, der må være af et givent aktivstof i en given fødevare inkl. honning. For clopyralid i honning er MRL 0,05 mg/kg.

I henholdsvis 2019 og 2020 blev indholdet af clopyralid i nektar og pollen undersøgt i en forsøgsmark sprøjtet med Matrigon 72 SG på det sidste mulige lovlige sprøjtetidspunkt. Desuden blev der begge år samlet honning og pollen ind fra 10 bistader placeret op af Matrigon 72 SG sprøjtede marker hos landmænd. Der blev fundet rester af clopyralid i samtlige nektar og pollenprøver fra sprøjtede plots i forsøgsmarken og i samtlige honning og pollenprøver fra de øvrige marker. I en stor del af dem var værdien højere end 0,1 mg/kg, som betyder, at honningen ikke overholder lovgivningen og derfor ikke må sælges som fødevare.

Hvis ikke det er muligt at nedsætte restkoncentrationen af clopyralid i honning tilstrækkeligt ved at ændre dosis, reducere brugen af clopyralid ved blot at pletsprøjte og/eller ændre udbringningstidspunktet, samtidig med at der bevares en effektiv ukrudtsbekæmpelse, anbefaler vi, at brugen af clopyralid i vinterraps stoppes. Alternativt bør man fastsætte en specifik MRL for clopyralid i honning.

Læs publikation