Miljøprojekt nr. 2203, April 2022

Alternativ udnyttelse af spildevandsslam

11-05-2022
Miljøvurdering Affald

"Alternativ udnyttelse af spildevandsslam" kortlægger fordele og ulemper ved alternativ udnyttelse af spildevandsslam indeholdende mikroplastik. Rapporten er et led i Det Nationale Plastikcenters opgave med vidensdannelse på området og består af en vurdering af de alternative teknologier, der er på markedet lige nu for behandling og udnyttelse af spildevandsslam indeholdende mikroplastik, hvor spildevandslammets gødningsværdi bevares bedst muligt.

Læs publikation