Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 189, 2022

Kemiske analyser og risikovurdering af hormonforstyrrende stoffer i produkter til gravide og børn

28-06-2022

Formålet med projektet var at foretage kemiske analyser samt fare-, eksponerings- og risikovurderinger stofvist og/eller samlet for udvalgte hormonforstyrrende og mistænkt hormonforstyrrende stoffer i produkter til gravide og børn.

Eksponeringsscenarierne blev opstillet for gravide (det ufødte barn), småbørn under 3 år og børn på 3 år. I risikovurderingerne er den samlede eksponering fra både forbrugerprodukter og andre produkter som fødevarer, fødevarekontaktmaterialer og lægemidler inkluderet. Vurderingerne er desuden foretaget både når der antages at kunne fastsætte en nedre tærskelværdi, DNEL, og når det antages, at der ikke kan fastsættes en sikker nedre tærskel, DMEL. I begge tilfælde er vurderingerne foretaget med og uden brug af en ekstra sikkerhedsfaktor, MAF.

I alt er der udført 73 screeningsanalyser, 40 kvantitative analyser og 24 migrationsanalyser for produkter som gravide og børn anvender. Dette omfatter analyser af bl.a. legetøj, mobilcovers, bideringe, narresutter, urremme, tekstiler og leave-on kosmetikprodukter. Der er også udført kontrolanalyser for migrationen af BPA fra legetøj og indhold af parabener i kosmetiske produkter.

Resultatet var, at alle 6 stoffer (BHT, BHA, BPA, propylparaben, butylparaben og D4) er vurderet til at være hormonforstyrrende.

I én solcreme til børn kan en eventuel risiko ikke afvises, imens øvrige produkter ikke enkeltvis udgør en risiko for hormonforstyrrende effekter stofvis når der antages at være en nedre tærskel for de 6 stoffer.

Når den samlede eksponering vurderes eller når MAF medtages ved en nedre tærskel eller der antages ikke at være en sikker nedre tærskel, med og uden MAF, så kan der være en risiko for hormonforstyrrende effekter.

Se kort opsummende projektartikel om rapportens indhold og resultater

Læs publikation