978-87-7038-374-5

Realtidsstyring af lattergasemissioner fra renseanlæg

05-01-2022

Skanderborg Forsyning har tidligere gennemført et MUDP-projekt med online lattergasmåling. Det viste sig, at lattergasemissionen er meget dynamisk i forhold til procesforhold og belastningen af renseanlægget, og store variationer i lattergasemissioner blev dokumenteret jf. MUDP-rapporten ”Måling af lattergasemission fra Skander-borg Centralrenseanlæg, MST-117-00446, Juli 2020”.
Da lattergasemissionen er afhængig af forskellige driftsforhold, men generelt oftest få procesparametre åbner dette muligheder for at styre renseprocesser for at reducere emission.

Dette projekts formål har været at udvikle, implementere og teste en realtidsstyring på Skanderborg Centralrenseanlæg for derigennem at reducere lattergasemissioner og samtidig overholde alle gældende udlederkrav. Det er den samlede vurdering, at det via et realtidsstyringsprincip baseret på simultan nitrifikation/denitrifikation er muligt at levere en energieffektiv og lattergasreduce-rende proces.

Som en ekstra gevinst har det vist sig, at fuld implementering af denne realtidsstyring for lattergas resulterer i en kapacitetsudvidelse af eksisterende tanke. Det er hermed muligt at håndtere en øget produktion i løbet af den særligt belastede periode under Skanderborg Festival uden, at det vil medføre en forøgelse stofkoncentrationer i det udledte spildevand.

Læs publikation