Vejledning nr. 55, 2022

Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Drikkevandsvejledningen)

04-02-2022

Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvilke krav der stilles til drikkevandets kvalitet, og hvordan der føres kontrol med vandkvaliteten. Der indgår en beskrivelse af de forskellige kontroller, og hvor ofte de skal foretages. Det gennemgås i hvilke tilfælde kontrollen kan nedsættes eller for nogle stoffers vedkommende kan undlades. Vejledningen beskriver endvidere i hvilke tilfælde, der kan dispenseres fra vandkvalitetskrav.

Læs publikation