Miljøprojekt nr. 2184, 2022

Selektiv nedrivning i byggebranchen - Nedrivningsplan

24-02-2022

Projektet er en del af et samlet projekt om selektiv nedrivning, der tager udgangspunkt i initiativ 14 fra Strategi for cirkulær økonomi fra 2018, Miljøprojekt nr. 1962 fra 2017 og Miljøprojekt nr. 2006 fra 2018.

Selektiv nedrivning kan kort beskrives som: nedrivning, hvor materialer fra bygningen adskilles og sorteres med henblik på at opnå maksimal udnyttelse og recirkulering af materialerne. Nedrivning, hvor bygningen først nedrives, og materialerne herefter sorteres inden bortskaffelse fra nedrivningspladsen, opfattes ikke som selektiv nedrivning...

Dette projekt, udført af Golder Associates og WSP Danmark, indeholder et konkret forslag til, hvordan en nedrivningsplan for totalnedrivninger kan se ud. Standardisering af nedrivningsplaner vurderes til at være et centralt værktøj til at sikre implementering af selektiv nedrivning i byggebranchen. Derfor er det vigtigt, at der bliver formuleret krav til udførelse af selektiv nedrivning samt implementeret et system, der følger op på, at den selektive nedrivning udføres korrekt.

Forslaget til nedrivningsplanen er udarbejdet med faglig sparing og kommentering fra kommunale myndighedsrepræsentanter og berørte aktører. Nedrivningsplanen er opbygget, så alle vigtige elementer i et nedrivningsprojekt er samlet ét sted og omfatter:

  • En struktureret ramme
  • En række delplaner, fx miljø- og ressourceplan
  • Hjælpeskemaer.

Til at varetage opgaven og sikre, at nedrivningsplanen udarbejdes og følges gennem nedrivningens faser, skal bygherre udpege en ”miljø- og ressourcekoordinator”. Som en del af nedrivningsplanen skal der udarbejdes miljø- og ressourceplaner, og det er miljø- og ressourcekoordinatorens rolle at sikre, at denne plan udfyldes. Standardiserede nedrivningsplaner og udpegning af en miljø- og ressourcekoordinator er som udgangspunkt tiltænkt totalnedrivninger.

Læs publikation