SHREK: Sekundær højeffektiv reduktion af emission fra kedler

13-09-2021

Målet med projektet er at reducere luftforureningen fra biomassefyrede kedler markant med særligt fokus på partikelforurening ved anvendelse af elektrostatisk filterteknologi. MUDP projekt.

Afbrænding af træ er en billig energikilde med lav CO2-udledning, men afbrændingen giver samtidig anledning til partikelemissioner og udgør således en signifikant bidragsyder til den samlede luftforurening. I nærværende projekt demonstrerer projektgruppen, at det er muligt med et eftermonteret elektrostatisk filter at reducere partikeludledningen fra biomassefyrede kedler med op til 95 % - målt på både partikelmasse og partikelantal.

Specifikt er formålet at reducere partikelforureningen fra biomassekedler med mindst 90 % i typeprøvning og mindst 50 % under real life-test i forhold til de strengeste gældende krav på 20 mg/m3. Dette gælder ikke kun med hensyn til den traditionelle vægtangivelse, men måske mere interessant med hensyn til reduktionen i antallet af partikler, og dermed i antallet af de ultrafine partikler, som gældende standard ikke tager hensyn til, selvom forskning indikerer, at det er denne parameter, der er mest sundhedsskadelig

Læs publikation