Miljøprojekt nr. 2179, Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2021

Niveauspecifik vandprøvetagning i boringer

24-09-2021
Jord

I dette projekt er der testet tre forskellige simple og billige metoder til niveauspecifik prøvetagning i form af prøvetagningen med 1) MP1 pumpe alene, 2) MP1 pumpe med packere og 3) præinstallerede pumper. Der er endvidere testet hvorledes niveauspecifik prøvetagning kan kobles med detaljerede feltmålinger i boringerne ved at måle eventuelle ændringer i vandkemien ned gennem boringen og dermed kortlægge forhold omkring ind- og udstrømning samt effekt af opblanding/forureningsspredning i en filtersætning.

I projektet har der været fokus på at afklare de forskellige metoders styrker og svagheder, samt hvilke faldgruber man skal være opmærksom på ved anvendelse af de forskellige metoder i kombination med de specifikke feltmålinger i boringerne.
Ved at forsimple metodikken for prøvetagningen og reducere de økonomiske omkostninger er det med projektet ønsket, at niveauspecifik vandprøvetagning fremadrettet i højere grad anvendes i forbindelse med niveauspecifik kortlægning af forureningen i grundvandsmagasiner.

Med baggrund i de positive resultater vurderes det, at de testede metoder med stor fordel vil kunne anvendes i fremtidige undersøgelser. Metoderne kan i kombination med etablering af længere filtre tidligt i undersøgelsesfor-løbet bidrage til en mere fokuseret og detaljeret kortlægning af den vertikale forureningsudbredelse samt variationer i grundvandskemien. Denne viden vil i mange tilfælde kunne bidrage til, at undersøgelserne kan udføres hurtigere, billigere og ikke mindst med en større kvalitet, da den efterfølgende undersøgelsesstrategi kan tilpasses dette mere detaljerede vidensniveau, så der f.eks. foretages en mere optimal placering og filtersætning af de efterfølgende boringer.

Læs publikation