Kortlægning af kemiske stoffer i forbruger produkter Nr. 186, 2021

Kortlægning og risikovurdering af tandblegningsprodukter til privat brug

20-09-2021

I projektet blev der foretaget en kortlægning af markedet for tandblegningsprodukter til privat brug, samt de aktivstoffer der anvendes i disse produkter.

Siden der i 2012 blev indført en lovgivningsmæssig begrænsning for hydrogenperoxid i tandblegningsprodukter til privat brug, er der observeret anvendelse af flere andre aktivstoffer i denne produkttype. Miljøstyrelsen har derfor ønsket at opnå mere viden om markedet for tandblegningsprodukter til privat brug, og at få afklaret hvorvidt produkterne udgør en risiko for forbrugerne.

I projektet blev der foretaget en kortlægning af markedet for tandblegningsprodukter til privat brug, samt de aktivstoffer der anvendes i disse produkter. På baggrund af kortlægningen blev 25 produkter fra webshops i ind- og udland analyseret for indhold eller frigivelse af udvalgte aktivstoffer, pH-værdi og oxidationspotentiale. For nogle produkter blev det gennemgået, om en række krav i kosmetiklovgivningen var opfyldt, og sluttelig blev der udført en risikovurdering.

Ved kemisk analyse blev klorit fundet i to produkter, og ligeledes blev bor påvist i to produkter. Hydrogenperoxid blev fundet i seks produkter, hvoraf koncentrationen for tre af disse var højere end den tilladte grænseværdi.

For 14 ud af 25 produkter (56 %) blev det som følge af aktivstoffet eller pH-værdien vurderet, at der var en risiko for lokale effekter i munden, herunder nedbrydning af tandemaljen, øget tandfølsomhed samt irritation eller ætsning af tandkødet og mundslimhinden. For tre produkter var vurderingen, at der muligvis kunne være en risiko for systemiske effekter, men at det ikke kunne konkluderes

Læs publikation