Drainman

Uvedkommende vand og det intelligente spildevandssystem

10-09-2021

MUDP Projektets hovedformål er dels at få styr på håndteringen af uvedkommende vand, og dels at skabe et intelligent system til overvågning, styring og optimal håndtering af vedligehold og investeringer i særligt i separatkloakerede spildevandsystemer.

Drainman-projektet består af flere elementer i jagten på forståelsen af det uvedkommende vand. Gennem projektet er der afprøvet forskellige metoder for måling af realtidsflow for at analysere og dekomponere flow i søgen efter kilderne til uvedkommende vand: spildevand, langsom afstrømning, hurtig afstrømning samt grundvandsfraktion. Gennem en række analyser er det afdækket, at bl.a. afløbsledningens diameter er af stor betydning for nøjagtigheden i omsætning af målt vandstand til beregnet flow.

Desuden er der udarbejdet et koncept til måling af flow i en brønd med det formål at reducere omkostninger til måleudstyr og arbejdsindsatsen med at vedligeholde måleudstyr i et aggressivt miljø og uforudsigeligt spildevandsflow.

Læs publikation