Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 53, 2021

Rensningsmuligheder for pesticider

- med fokus på aktivt kul og membraner

15-10-2021
Kemikalier Pesticider Vandmiljø

Drikkevandsforsyningen i Danmark bygger traditionelt på rent grundvand, der kun gennemgår få behandlingstrin i form af iltning og filtrering, inden det ledes til forbrugerne. Grundvandet analyseres imidlertid for stadigt flere pesticider og pesticidnedbrydnings-produkter i takt med udvikling af nye kemiske analysemetoder, og dette har medført, at der oftere og mere udbredt findes flere pesticidstoffer.
Formålet med dette projekt er at vurdere mulighederne for at fjerne udvalgte pesticider og pesticidnedbrydningsprodukter med aktivt kul og membranfiltrering i drikkevandsbehandling.

Læs publikation