Miljøprojekt nr. 2177, 2017

Evalueringsvæktøj til risikovurdering af grundvandstruende jordforureninger med højt vidensgrundlag

14-10-2021
Jord

Der er i projektet udviklet et evalueringsværktøj til risikovurdering af grundvandstruende jordforureninger med højt vidensgrundlag (sager hvor der er udført afgrænsende forureningsundersøgelser og evt. afværge). Værktøjet er som udgangspunkt udviklet til at evaluere en eksisterende risikovurdering, men kan også anvendes i forbindelse med udarbejdelse af forslag til en ny risikovurdering.

Konceptets formål er, at hjælpe brugeren til at få et godt overblik i forhold til det samlede vidensgrundlag og de vurderinger, der ligger til baggrund for risikovurderingen. Der er i værktøjet lagt stor vægt på at synliggøre vidensniveauet og styrken af de enkelte undersøgelsesparametre, således at grundlaget og dermed robustheden for risikovurderingen fremstår klart. En anden grundsten i konceptet har været at opstille og vurdere konkrete målsætninger/-kriterier og valg af aktioner i forhold til den aktuelle risikovurdering, idet brugerens erfaringer og viden i høj grad trækkes ind i værktøjet, da de værdier der udgør grundlaget for risikovurderinger fastsættes af brugeren.

Værktøjet er som udgangspunkt målrettet regionerne og deres behov for evaluering af risikovurderinger med henblik på prioritering af den grundvandsrettede indsats. Værktøjet kan dog også være til gavn for andre aktører på grundvandsområdet, herunder rådgivere og kommuner mv.

Læs publikation