Enterokokkers følsomhed overfor klorfrigivende biocider

08-10-2021

Denne rapport omhandler udvikling af metoder til vurdering af biociders effektivitet. Metoderne blev anvendt til at analysere en bakterierart, som er kendt for at være vanskelig at udrydde i hospitalsmiljøer. I projektet er der udviklet en suspensions analysemetode, hvormed følsomhed over for biocider effektivt kan undersøges i en række koncentrationer og med varierende eksponeringstider. Problemstillingen bag projektet er bakteriearten, Enterococcus faecium, og dennes følsomhed og overlevelsesevne overfor klorfrigivende biocider, samt overlevelse på overflader før og efter desinfektion. Herudover er bakteriernes evne til at pumpe potentielle skadelige stoffer ud over deres cellemembran blevet undersøgt.

Samlet kan det konkluderes at anbefalingerne til kontakttid og koncentration skal overholdes for at sikre den baktericide effekt af klorfrigivende biocider over for E. faecium, samtidigt viser overlevelsen på overfladerne at rengøring og desinfektion er essentiel for at undgå transmission af VREfm fra kontaktflader til patienter og personale. Det virker heldigvis til at de præimprægnerede klorkulde har meget god effekt under de forhold de hér er undersøgt.

Høj effluksaktivitet kan være medvirkende til bedre overlevelse for hospitalsassocieret E. faecium, f.eks. hvis disse er i kontakt med subletale koncentrationer af antimikrobielle stoffer.

Læs publikation