Udvikling af oparbejdningslinje til optimal genanvendelse af indsamlet plast fra husstande set i et cirkulært perspektiv

19-03-2021

I projektet er der udviklet en prototype af en oparbejdningslinje til oparbejdning af polymersorteret, husstandsindsamlet hård plast. MUDP rapport.

Oparbejdningslinjen er udviklet til primært at oparbejde HDPE og PP, som i Danmark udgør ca. halvdelen af den hårde plast i husstandsindsamlet plast, men herudover er der arbejdet med oparbejdning af PET og sort plast, hvilket i alt svarer til ca. 95 % af den hårde plast.

For at teste robustheden af oparbejdningsteknologien er der udsorteret polymerer fra et bredt spekter af indsamlings-systemer med forskellige sorteringskriterier. Herudover er det undersøgt, hvad polymerrenheden betyder for oparbejdningen.

Læs publikation