NOVANA, 2021

Nøgletal for miljøfarlige forurenende stoffer i spildevand fra renseanlæg

19-03-2021

Opdatering på baggrund af data fra det nationale overvågningsprogram for punktkilder 1998-2019

Den nationale overvågning (NOVANA) måler miljøfarlige forurenende stoffer (MFS) på renseanlæg. På baggrund af denne overvågning fastsættes et nøgletal. Et nøgletal er en estimering af et gennemsnit for et givet stof i spildevand, enten i indløb til eller udløb fra renseanlæg. Denne rapporten er en opdatering af tilsvarende rapport om udarbejdelse af nøgletal for MFS i spildevand fra renseanlæg fra 2014.

Rapporten inkluderer en udvidelse idet, der fastsættes nøgletal både for fuldt udbyggede renseanlæg, der renser omkring 95 % af det spildevand, der tilløber renseanlæg i Danmark, og de simplere mekaniske renseanlæg. Rapporten angiver endvidere, hvor effektive renseanlæggene er til at fjerne de målte stoffer. Nøgletallene skal bidrage til miljøforvaltningen hos kommuner og Miljøstyrelsen.

Læs publikation