Miljøprojekt nr. 2169, 2021

Sortering og indsamling af tekstilaffald fra husholdninger

Analyse og forslag til standarder

19-05-2021

Regeringen indgik i juni 2020 aftalen Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Med aftalen blev det besluttet, at der skal implementeres en kommunal henteordning af tekstilaffald fra 1. januar 2022. Inden Miljøstyrelsen udarbejder de endelige vejledninger for henteordningen, er der behov for yderligere viden og en analyse af mulige ordninger.

Denne rapport har til formål, at tilvejebringe et fagligt grundlag, hvorpå Miljøstyrelsen kan vurdere, hvilke indsamlingsordninger, der sikrer den bedste balance mellem genanvendelse, miljø og klima samt økonomi – og under hensyntagen til forskellige boligtyper.

Baseret på samfundsøkonomiske vurderinger samt interview og dialog med aktører, præsenteres i rapporten konkrete anbefalinger til indsamlingsordninger og sorteringskriterier for tekstilaffald. Det anbefales overordnet at etablere en kommunal henteordning, der udelukkende retter sig mod tekstilaffald, og som supplerer de eksisterende indsamlingssystemer for tekstil til genbrug. I undersøgelsen er der identificeret fire forskellige mulige henteordninger for tekstilaffald. Markedet for genanvendelse af tekstiler er stadig i sin tidlige udvikling. Hvorfor det anbefales at gøre sorteringskriterierne brede og inkluderende og dermed langtidsholdbare.

Læs publikation