Control of Biocides 2020

05-05-2021

English
The planned analytical chemical control of biocides on the Danish market in 2020 was suspended due to the COVID-19 outbreak. The reason was that the Danish Environmental Protection Agency (EPA) observed a considerable increase in the import, production, and marketing of alleged hand and surface disinfection/sanitizer products after the outbreak of the COVID-19 pandemic. In consequence, the analytical effort focused on the ad hoc control of these hand and surface disinfection/sanitizer products collected at the Danish border by the Danish Customs Agency products collected on the Danish market by the Danish Chemical Inspection Service. The collected products were analysed to verify that the content of active substances was sufficient to ensure adequate efficacy and to identify problematic/prohibited substances.
The total alcohol content was >60%w/w in 43 out of 68 analysed products.
The routine ad hoc control of rodenticides applied without permit was maintained. Anticoagulant rodenticides were identified in 14 out of 16 collected ad hoc samples.

 

Danish
Den planlagte kemisk analytiske kontrol af biocider på det danske marked i 2020 blev indstillet på grund af udbrud af COVID-19, da den danske miljøstyrelse (MST) så en kraftig stigning i import, produktion og markedsføring af påståede desinfektionsmidler efter udbruddet af COVID-19-pandemien. Derfor blev den kemiske analytiske indsats rettet mod ad hoc-kontrollen af hånd- og overfladedesinfektionsmidler indsamlet ved den danske grænse af Toldstyrelsen, og indsamlet på det danske marked af Kemikalieinspektionen. De indsamlede produkter blev analyseret for at bekræfte, at indholdet af biocid aktivstof var højt nok til at sikre tilstrækkelig effekt.
Det totale alkoholindhold var >60%w/w i 43 ud af 68 analyserede produkter.
Den rutinemæssige ad hoc-kontrol af rottemidler udlagt uden tilladelse blev bibeholdt. Der blev fundet antikoagulante rodenticider i 14 ud af 16 indsamlede prøver.

Læs publikation