Kortlægning af kemiske stoffer i forbruger produkter Nr. 185, 2021

Kortlægning og risikovurdering af siloxaner i kosmetiske produkter

16-06-2021

Formålet med projektet var at opbygge viden om brugen af siloxaner i kosmetiske produkter og undersøge om anvendelse af kosmetiske produkter, der indeholder siloxaner, kan udgøre en risiko for miljø og sundhed.

I projektet blev der identificeret over 80 forskellige siloxanforbindelser, der anvendes som ingredienser til kosmetik og plejeprodukter. Heriblandt anses de små ringsluttede siloxaner (cykliske siloxaner) for særligt problematiske, og projektet viser, at mange virksomheder allerede er godt i gang med at udskifte disse stoffer i de produkter, de sælger. Den lineære siloxanforbindelse dimethicone, eller afarter heraf, anvendes ofte som erstatning, men selv om dimethicone ser ud til at være mindre problematisk for menneskers sundhed, giver stoffet alligevel anledning til bekymring for miljøet, fordi dimethicone nedbrydes til mindre enheder, der udviser lignende toksisitet og potentiale for bioarmumulering.

Der blev udvalgt 40 forskellige produkter med deklareret indhold af siloxaner til kemisk analyse. Resultaterne indikerer, at der i de fleste produkter findes lave koncentrationer af ikke deklarerede siloxaner - herunder de ringsluttede. De cykliske siloxaner blev også fundet som rester i dimethicone, sandsynligvis fordi cykliske siloxaner benyttes til fremstilling heraf.

For syv af de udvalgte produkter kunne der beregnes en risiko for børn, mens der for tre af disse produkter også kunne beregnes en risiko for voksne. Mange af beregningerne er dog behæftet med stor usikkerhed. enten fordi der kun er meget gammel data tilgængeligt, eller fordi de opstillede eksponeringsscenarier ikke anses for realistiske for det specifikke produkt.

Læs publikation