Afrapportering af projektet: Vurdering af hvordan man i praksis kan igangsætte substitution af PVC

09-07-2021

Vurdering af hvordan man i praksis kan igangsætte substitution af PVC indenfor produktområderne identificeret i projektet i 2019. Der tages udgangspunkt i produktområder, hvor vurderinger viser, at alternativer til PVC er et bedre eller et lige så godt valg, ud fra de tekniske egenskaber og sammenligningen af PVC med alternativerne. Med i forslag til igangsættelse af substitution skal det overvejes, om der kan gøres brug af fx offentlige indkøbsvejledninger eller frivillig bæredygtighedsklasse inden for byggeriet.

Læs publikation