Varslingsværktøj til forebyggelse af spredning af antibiotikaresistens på hospitaler

12-01-2021

Formålet med dette projekt har været at udvikle et varslingsværktøj til forebyggelse af spredning af antibiotikaresistens på hospitaler og i det omgivende miljø. Værktøjet er baseret på periodisk måling af antibiotikaresistente bakterier i hospitalsspildevand. MUDP rapport.

Denne rapport handler om antibiotikaresistens, et af tidens helt store globale sundhedsproblemer, og giver et forslag til, hvordan problemet kan reduceres i Danmark og i resten af verden.

Hospitalerne er en vigtig del af spredningsvejen for antibiotikaresistens. Det er også på hospitalerne, at problemerne er mest synlige, fordi hospitalserhvervede infektioner med resistente patogener i alvorlig grad truer lægernes mulighed for at behandle patienterne. Hvis man undgår udbrud på hospitaler, vil man også mindske spredningen af resistente egenskaber i miljøet og bidrage til at mindske puljen af resistente gener i naturen.

Projektets grundlæggende antagelse er, at det er muligt at genfinde resistente bakterier fra patienter i spildevandet fra hospitalerne. For Vancomycin Resistente Enterokokker (VRE) viste resultaterne af sekventeringen, at de fleste af de VRE’er, der er isoleret i spildevandet, er identiske med VRE-isolater, som stammer fra patienterne fra samme periode. Projektet har ikke sekventeringsdata for Carbapenemase Producerende Enterobakterier (CPE), men de fenotypiske metoder tyder på, at der også her er overensstemmelse imellem patient- og spildevandsisolater.

Læs publikation