Environmental Project No 2153, 2020

Surveillance of Sulfur Fuel Content in Ships at the Great Belt Bridge 2020

13-01-2021

Abstract

The project has been carried out by Chalmers University of Technology, on behalf of the Danish Environmental Protection Agency (DEPA). Chalmers University of Technology is hired by DEPA to estimate the fuel sulfur content (FSC) of ships at the Great Belt bridge in Denmark. The measurements is conducted by automatic gas sniffer measurements at the Great Belt Bridge.

This report describes the technical systems for the gas sniffer measurements and their performance, and discusses the general compliance levels with respect to the EU sulfur directive and Danish legislation.

The work described in the report is a part of DEPA’s inspection task on this field. The survey contains of 3.910 valid sniffer measurements of ships from the period December 2019 to November 9, 2020.

Resumé

Dette projekt er blevet udarbejdet af Chalmers Tekniska Högskola, på vegne af Miljøstyrelsen. Chalmers Tekniska Högskola er hyret af Miljøstyrelsen til at beregne indholdet af svovl i udstødningsgasserne for skibe ved Storebæltsbroen. Målingerne er udført med automatiske gas ”sniffers” placeret på Storebæltsbroen.

Denne rapport beskriver det tekniske system for gas ”sniffer” målingerne samt deres ydeevne, og diskutere den generelle overholdelse med EU svovl direktivet og den danske lovgivning

Arbejdet der er beskrevet i rapporten er en del af Miljøstyrelsens tilsynsopgave inden for området. Overvågningen indeholder 3.910 gyldige ”sniffer” målinger for skibe, i perioden december 2019 til d. 9 november 2020.

Læs publikation