Optimering af risiko- og miljøvurderingerne ved etablering af LAR-løsninger I urbane miljøer – ORMUM

12-01-2021

Projektet: ” Optimering af risiko- og miljøvurderingerne ved etablering af LARløsninger i urbane miljøer (ORMUM)” havde til formål at udvikle og teste en procedure til risikovurdering i forhold til reaktivering af eksisterende forureninger i undergrunden ved etablering af LAR-anlæg i urbane områder. MUDP rapport.

Projektets primære leverance er en ”best practice” som myndighederne kan anvende som procedure ved vurdering af risikoen for reaktivering af forureninger. Proceduren er udviklet og testet på to case områder: ”Tulip” og ”SPARK” grundene i Århus. Projektet har med succes kunnet evaluere risikoen for forureningsspredning i de to case-områder. Begge steder har det vist sig, at højtstående grundvand i nærheden af bebyggelse og anlæg umiddelbart er den største risiko

Læs publikation